Ania: 604 843 202, Paweł: 509 173 091 | anna@structogram.pl pawel@structogram.pl

Structogram

Za każdym sukcesem w biznesie stoją ludzie! Zarówno Twoi klienci, jak i Twoi współpracownicy. To dzięki znajomości ich potrzeb, motywów i potencjału zyskujesz przewagę na rynku. Proponujemy Ci zestaw 4 szkoleń, dzięki którym już po kilkunastu sekundach odkryjesz, czego potrzebuje Twój klient czy współpracownik.

Czy to magia? Nie. To nauka.

Zostało naukowo udowodnione, że ważne cechy osobowe człowieka zależą od indywidualnej struktury jego mózgu. Znany Amerykański badacz ludzkiego umysłu, profesor Paul D. MacLean, ustalił, że nasz mózg składa się z trzech systemów różniących się wiekiem ze względu na ich historię ewolucyjną oraz funkcjami, które spełniają. Niemniej, te trzy zupełnie różne umysły muszą współpracować razem w „trójdzielnym mózgu” i komunikować się między sobą. Jednakże każdy z nich przestrzega swoich określonych „reguł gry”. Ludzkie zachowania ewoluują jedynie na skutek wzajemnego oddziaływania instynktownych i intuicyjnych reakcji pnia mózgu, impulsywnych i emocjonalnych reakcji układu limbicznego oraz racjonalnych reakcji wychodzących z kory nowej.

Pień mózgu – przechowuje doświadczenia milionów lat. Jest to ośrodek instynktów  i uczuć zbieranych na przestrzeni całego życia.         Układ limbiczny – mózg emocji, asertywności i walki o przetrwanie.                  Kora nowa – mózg racjonalnego myślenia, planowanego działania          i przewidywania, jest najmłodszym mózgiem         w znaczeniu ewolucyjnym.

Przekonaj się, jak te cztery kroki pomogą Ci w biznesie:

Krok 1 – Klucz do Poznania Siebie (trening STRUCTOGRAM® 1; 1 dniowe)

Poznajesz swoje predyspozycje, mocne i słabe strony oraz możliwości, jakie daje Ci Twoja natura. Jesteś bardziej efektywny, zmotywowany 
i wiesz, jak szybciej osiągnąć swój cel bez frustracji           i zbędnych problemów. Stajesz się bardziej autentyczny, ponieważ zachowujesz się swobodnie znając już swoją naturę i postępując zgodnie z nią.

Wiesz, że są role, w których nie czujesz się komfortowo, ale dzięki szkoleniu poznasz sposoby, jak je dopasować do własnych potrzeb 
i natury. Dzięki czemu zmniejszysz stres i zwiększysz swoją efektywność.

Sprawdź, daty treningów.

Krok 2 –  Klucz do Poznania Drugiego Człowieka (trening STRUCTOGRAM® 2; 1 dniowe)

Umiejętności pracy z innymi ludźmi można się nauczyć. Posiadając umiejętność rozpoznawania biostruktur innych ludzi, stajemy się świadomi ich zachowań, motywów oraz szans. Podczas treningu dowiadujemy się, jak rozumieć indywidualność innych ludzi, motywować i wpływać na nich w sposób wiarygodny. Wiemy także, w jaki sposób unikać niepotrzebnych konfliktów. „Jeśli lepiej rozumiemy innych, możemy przekonać ich do własnych pomysłów”

* dostępny tylko po ukończeniu cz. 1

Sprawdź, daty treningów.

Krok 3 Klucz do Poznania Klienta (trening STRUCTOGRAM® 3; 2 dniowe)

Skuteczna sprzedaż zakłada, że rozpoznajemy osobiste pobudki klienta prowadzące do zakupu produktu. Dzięki temu znajdujemy najbardziej efektywne korzyści oraz stosowną ofertę. Podczas treningu uczestnicy uczą się m.in.: rozpoznawać istotne podstawowe motywy sprzedażowe, motywy społeczne, czynniki wpływu związane z produktem oraz odporność zakupową różnych biostruktur.

Uczą się znajdować właściwe argumenty przemawiające na korzyść produktów i usług ich firmy.  Taka umiejętność jest niezwykle cenna w złożonych sytuacjach sprzedażowych, gdzie w proces podejmowania decyzji zaangażowanych jest wiele osób. „Osiągamy większy sukces, jeśli zaspokajamy indywidualne potrzeby naszego klienta”

* dostępny tylko po ukończeniu cz.1 i 2

Sprawdź, daty treningów.

Krok 4 Klucz do Przywództwa i Budowania Zespołu (Trening Structogram® 4; 2 dniowe)

 

Szkolenie przechodzi przez poziom predyspozycji poszczególnych członków zespołu na poziom ich oczekiwań. Uczestnicy na własnym przykładzie ustalają zasady działania w zespole i indywidualnego podejścia do każdego z nich. Dzięki znajomości biostruktur pracowników, ich natury oraz rodzajów projektu czy zadań, wiesz jak motywować pracowników i zapobiec wypaleniu zawodowemu.

Podczas szkolenia poruszany jest także temat rozwoju pracownika i rekrutacji. Wszak odpowiednie podejście do pracownika, zgodne z jego biostrukturą zapewni efektywną pracę zespołu, z bardzo niskim poziomem powstawania konfliktów oraz nieporozumień na poziomie komunikacji.

Sprawdź, daty treningów.