3kolorymozgu.pl

Blog o rozwoju osobistym, marketingu i biznesie!

Biznes

Co zyskujesz dzięki instalacjom teletechnicznym?

Co zyskujesz dzięki instalacjom teletechnicznym?

Transmisja i przetwarzanie sygnałów alarmowych wynikających z włamania, napadu czy pożaru jest możliwe dzięki instalacjom teletechnicznym. Systemy teletechniczne ułatwiają więc komunikację, a także stanowią niezbędny element praktycznie wszystkich elektronicznych systemów zabezpieczeń. Współczesna ochrona straciłaby na efektywności bez prawidłowo zaprojektowanych i zamontowanych instalacji technicznych. Z artykułu dowiesz się, co dają instalacje teletechniczne w firmie.

Co to są systemy teletechniczne?

Do instalacji teletechnicznych zalicza się różne urządzenia i systemy przystosowane do transmisji sygnałów o niskim natężeniu prądu. W rzeczywistości instalacje te tworzą zaawansowane systemy alarmowe, sieci internetowe i telefoniczne, systemy kontroli dostępu oraz monitoring wizyjny. Instalacje niskoprądowe stosuje się również do zarządzania obiektami komercyjnymi i użyteczności publicznej. Ich zaletą jest możliwość integracji, w efekcie informacje pochodzące z różnych systemów gromadzone są w jednym miejscu.

Instalacje teletechniczne – za co odpowiadają w firmach?

Systemy niskoprądowe wspierają i ułatwiają komunikację cyfrową między działami, zwiększają wydajność niemal wszystkich procesów biznesowych oraz odpowiadają za zapewnienie bezpieczeństwa ludzi i mienia. W ochronie obiektów komercyjnych, przemysłowych i budynków użyteczności publicznej znajdziemy szereg instalacji teletechnicznych służących do:

  • sygnalizowania zagrożeń (systemy alarmowe, systemy detekcji włamań i napadów), 

  • zapobiegania skutkom zagrożeń (systemy przeciwpożarowe włączające instalacje tryskaczowe lub systemy oddymiania),

  • nadzorowania sytuacji na terenie firmy i śledzenia obiektów ruchomych (system telewizji przemysłowej),

  • rejestrowania wejść i wyjść z obiektu,

  • rejestrowania czasu pracy personelu.

W praktyce systemy teletechniczne integruje się na jednej platformie informatycznej. Dzięki temu można monitorować ich pracę i łatwiej nimi sterować. Połączenie instalacji teletechnicznych w jedną sieć pozwala zsynchronizować ich pracę, co w rezultacie pomoże zarządzać określonym łańcuchem zdarzeń i procesów. Przykładowo detekcja dymu w obiekcie automatycznie uruchomi system oddymiania pomieszczeń, z kolei wykrycie pożaru uruchomi instalacje tryskaczowe.

Jak wygląda projektowanie i montaż instalacji teletechnicznych?

Instalacje teletechniczne to zespoły urządzeń wraz z osprzętem i oprogramowaniem, dlatego ich projektowanie wymaga dużej wiedzy technicznej, odpowiednich umiejętności oraz uprawnień. Projektant odpowiedzialny za stworzenie planu instalacji teletechnicznych w obiekcie powinien znać wszystkie normy dotyczące bezpieczeństwa instalacji. Musi również umieć wykonać projekt wraz z rozmieszczeniem okablowania i dodatkowej infrastruktury dla instalacji. 

Montaż instalacji teletechnicznej przebiega ściśle według ustalonego projektu. Po wykonaniu instalacji należy ją przetestować oraz przeszkolić jej użytkowników. Aby utrzymać instalacje teletechniczne w dobrym stanie, trzeba regularnie wykonywać serwis oraz konserwację. Projektowaniem instalacji teletechnicznych, jak również ich montażem i serwisem, może zająć się jedna firma. Przy wyborze wykonawcy usługi, warto wziąć pod uwagę firmy z dużym doświadczeniem. Atutem jest znajomość specyfiki danej branży i umiejętność integracji systemów teletechnicznych na jednej platformie informatycznej.

Udostępnij