3kolorymozgu.pl

Blog o rozwoju osobistym, marketingu i biznesie!

Nauka

Nauka hybrydowa – co to?

Nauka hybrydowa – co to?

Nauka hybrydowa – co to? To pytanie zadaje sobie raczej starsze pokolenie. Hybrydowa, a inaczej nauka mieszana lub pół zdalna, jest to połączenie nauki stacjonarnej, w szkole lub na uczelni, z nauką zdalną, czyli w domu, przed komputerem. W obecnych czasach zostaliśmy zmuszeni, aby przejść na ten sposób nauczania. Jakie są tego efekty?

Nauka hybrydowa – na czym polega?

Ważne, aby podczas takiego trybu zadbać odpowiednio o komunikację. Kluczowe zostały tu platformy, takie jak: Microsoft Teams, Zoom czy Discord. Pozwoliły one na odpowiednią  i płynną komunikację między uczniami a nauczycielami i dotyczyły, m.in.:

  1. Pozostania nauczyciela z uczniami, w stałym kontakcie przez Internet. Wykładowca na bieżąco sprawdzał obecność uczniów na zajęciach, poprzez sprawdzenie listy on-line.
  2. Ustalenia, wraz z innymi nauczycielami, poziom zaangażowania i aktywność uczniów. W razie czego, służyli pomocą w wyjaśnieniu zagadnień.
  3. Dostosowywania na bieżąco tematyki zajęć do pojawiających się problemów. Tych ze zdalnym nauczaniem, jak i tych związanych z pandemią.
  4. Udostępniania uczniom niezbędnych materiałów do nauki, by płynnie mogli kontynuować program nauczania.
  5. Aranżowania zajęć w taki sposób, aby uczniowie wzajemnie korzystali ze swojej wiedzy i pracowali w grupie.
  6. Możliwości zorganizowania indywidualnych konsultacji. Zarówno dla uczniów, jak i rodziców.

Wszystkie dokładne zalecenia były na bieżąco przekazywane przez MEiN na stronie rządowej.

Nauka hybrydowa a oceny

Zdobywanie ocen w trybie hybrydowym, budziło duży niepokój. Jak miało się ono odbywać i jak nauczyciele mieli sprawdzać wiedzę uczniów przez Internet?

Okazało się jednak, że jest to o tyle łatwe, że nauczyciel sprawdzał tę wiedzę tylko na zajęciach, które odbywały się stacjonarnie, np. poprzez sprawdziany w szkołach lub kolokwiach – u studentów.

Nauczyciel mógł także zadawać różne prace domowe i dodatkowe, które wymagały samodzielnej pracy, np. zrobienie prezentacji, którą następnie trzeba było przedstawić na zajęciach.

Nauka półzdalna – warto czy jednak nie?

Głównym powodem, dla którego warto było przejść na nauczanie mieszane, to zdobywanie kompetencji, tzm. miękkich. Są one kluczowe przy zdobywaniu sukcesu.

Takie nauczanie uczyło samodzielności i zdobywania wiedzy w swoim tempie. Pozbawiało również stresu wielu uczniów i studentów. Dawało możliwości, aby we własnym czasie przyswajać odpowiednie materiały.

Plusem było też to, że w razie niezrozumienia więcej osób i znacznie chętniej zgłaszało się do pedagogów o pomoc lub prośbę, o wyjaśnienie tematu lub zagadnienia.

Niestety, jak wszystko, tryb ten ma też minusy. Główną wadą nauki hybrydowej był bezpośredni brak kontaktu, dotyczyło to głównie zajęć zdalnych. Kontakt ten nie zadowalał potrzeb psychologicznych. Nauczyciel nie mógł w takiej sytuacji wejść w rolę opiekuna, ocenić zarówno wiedzy ucznia, jak i jego samopoczucia. 

Nauka hybrydowa – dla kogo?

Po odpowiedzeniu sobie na pytanie “Nauka hybrydowa – co to?” warto zastanowić się chwilę, dla kogo tak naprawdę jest ten tryb nauczania.

Mogłoby się wydawać, że jest to wygodne rozwiązanie dla wszystkich, ale co w przypadku, kiedy uczeń miał braki technologiczne? Na szczęście nauka mieszana nie była obowiązkowa, a nauczyciele w takim wypadku powinni umożliwić takiej osobie uczestniczenie w lekcjach, w sposób stacjonarny.

To jeden, a zarazem najważniejszy powód, który wykluczał uczniów z nauki pół zdalnej.

Udostępnij